KSConsulting

Kunsten er at udforske og skabe resultater

I KS Consulting arbejder vi med de salgs- og marketingmæssige udfordringer samt med fokus på at udvikle den enkelte forretningen – vores opgaver er typisk med målsætninger som vækst, bedre resultat på bundlinien og en styrket konkurrenceevne.

Via vores erhvervserfaring og resultater arbejder vi yderligere med økonomi- og budgetopgaver samt diverse ledelses og HR opgaver.

KS Consulting løser opgaver indenfor alle slags handelsvirksomheder, for retailsektoren i norden som henvender sig til slutforbrugerne samt til B2B sektoren. Vores kunder er både leverandører og detailhandlen – enten hver for sig eller i fælles projekter. Vi løser opgaver for både dagligvare- og specielvarebrancherne.

Vores spidskompetence er at optimere resultaterne og vi tager som ofte udgangspunkt i ”bedst praksis” – der hvor kunderne møder leverandørens produkt eller ydelse. Vi tror på at det er mennesker, der skaber resultater – og ikke virksomhederne!

Langt de fleste virksomheder er gode til at udarbejde visioner og overordnede målsætninger – men udfordringen er ofte at sikre, at de nødvendige forudsætninger i form af kompetencer, værktøjer, processer og holdninger er tilstede, så virksomheden bliver gearet til at opfylde ambitionerne – og herefter at få tingene til at ske i hverdagen. Vores opgave er at sikre, at virksomhederne får indarbejdet en ny og ønsket adfærd der giver effekt helt ude i yderste led, hvor kunderne møder firmaets produkter eller serviceydelser.

Via vores erfaringer og spidskompetencer er det vores opgave, at hjælpe med at løse virksomhedens udfordringer, samt sikre at virksomheden opfylder sine målsætninger på både kort og lang sigt.

Vi arbejder tæt sammen med vores kunder over en længere perioder - med afsæt i virksomhedens udfordring og målsætninger afdækker vi indsatsområderne og gennemfører efter behov en målrettet og resultatorienteret uddannelse, træning og løbende sparring med fokus på at sikre, at de tilførte kompetencer bliver anvendt i praksis – herigennem sikre vi at virksomheden indfrier målsætningerne. Vi slipper ikke før, vi er sikre på, at de opsatte mål nås.

Vi er helt overbeviste om, at arbejdsglæde og gode relationer giver forretningsmæssige resultater – så derfor har vi stor vægt på det enkelte individ, teamet og samarbejdsrelationerne.

Kompetenceudviklingen kan foregå som både individuel udvikling og udvikling af hele teamet. Samtidig er der meget ofte behov for at optimere processer og samarbejdet mellem forskellige teams – det kan være internt i virksomheden og det kan være målrettet samarbejdet med vigtige samarbejdspartnere.

Arbejdsglæde og relationer er vigtige elementer i at skabe resultater!

Opgaver

Bestyrelsesarbejde »

Erfaring med Danske og Nordiske bestyrelsesjob og arbejdsopgaver siden 2004.

Ledelses opgaver »

Træning, Sparring, Bussines-

planer, IT investeringer,

Forretningsudvikling, Uddannelsesopgaver.

Procesopgaver »

Økonomi, Budget arbejde, Samhandelsbetingelser, Key Account planer, New Bizz planer, Bemandingsplaner, IT opgaver som CRM & ERP løsninger, Hjemmesider. Tilbudsprocesser

HR opgaver »

Fraværsopgørelser, Fraværsplaner og løsninger, Medarbejdersamtaler (MUS), Jobbeskrivelser, Organisationsopgaver, Teambuilding,

Copyright © All Rights Reserved